--> -->

Serial Candika Dewi Penyebar Maut

Pengarang : Djoko Lelono
Serial Candika Dewi Penyebar Maut merupakan cersil / wuxia novel karya Djoko Lelono.

"Cuplikan : “Bagus, bagus... kalau memang begitu, ya, bagus. Hanya, hamba lihat, para siswa yang berada di ladang itu agaknya telah menduduki tata letak pengepungan,” kata Rangga Prawangsa.

“Mereka sesungguhnya bekerja sambil menghapal- kan pelajaran. Jika kedudukan mereka Tuan anggap memiliki rencana kewiraan, sekali lagi itu memang ke- betulan.”

“Ah, ya, sudahlah. Walaupun mereka mengambil ke- dudukan kewiraan, mungkin juga tak ada gunanya nanti.”

Rangga Prawangsa memelintir kumisnya. “Apakah aku akan Bapa persilakan masuk ke Padepokan Rah- tawu, ataukah Bapa ingin berbicara di sini?”

“Jika Tuan hanya ingin berbicara, di mana saja ten- tunya memadai. Jika Tuan ingin bertamu, tentunya kami akan mempersilakan Tuan berkunjung ke pade- pokan kami. Kami hanya tuan rumah. Tuanlah sebagai tamu yang akan menentukan.........."
Loading....